07 November 2010

Spisak logora za Srbe na teritorije bivse SFRJ

Spisak logora za Srbe na teritorije bivse SFRJ

 

Ovde ce vide logori za Srbe po republikama -{Bosna i Hercegovina, 536,Hrvatska,221,Slovenija 21 - ukupno -878} u toku gradjanskor rata 91-95. na prtostorima bivse Jugoslavije.  To je jos jedan  neoborivi dokaz o "nevinosti" druge strane u sukobu .Tvrdnje u zapadnoj mediskoj kampanji i podvali  svetskoj javnosti o zlocinima  samo sa srpske strane a Muslimani,Hrvati i Slovenci nevinasca-jagnjad  -u vukovoj kozi.

 

Vidanovic 

 

SAVEZNA REPUBLIKA

JUGOSLAVIJA

Komitet za prikupljanje podataka

o izvršenim zločinima protiv

čovečnosti i medjunarodnog prava

B e o g r a d

SPISAK LOGORA ZA SRBE

NA TERITORIJI BIVŠE SFRJ

2

1. Logori u tzv. BiH

BANOVIĆI

1. Banovići, logor u podrumu Direkcije železničkog saobraćaja

2. Banovići, fabrika "Helios", stara upravna zgrada, u naselju Radina

3. Banovići, zgrada teritorijalne odbrane, preko puta pošte

4. Banovići, selo Treštenica, Osnovna škola

5. Banovići, Banovići Selo, Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" i barake kod škole

6. Banovići, Banovići Selo, logor u ambulanti

7. Banovići, Banovići Selo, logor u seoskom domu

8. Banovići, Lozna, logor u šupi

BIHAĆ

9. Bihać, Okružni zatvor, Luke

10. Bihać, prostorije aero kluba

11. Bihać, kasarna "27 juli", sada "Fadil Bešlić-Žegar"

12. Bihać, stadion FK "Jedinstvo"

13. Bihać, hotel "Park"- betonske prostorije

14. Bihać, naselje Pokoj

15. Bihać, ugostiteljski objekat Mustafe Vukovića

16. Bihać, dečji vrtić u naselju Ozimice 1

17. Bihać, Brekovica

18. Bihać, selo Čekrlije, podrum

19. Bihać, škola u selu Vrkaš

20. Bihać, selo Grabež

21. Bihać, logor "Bihaćki kazamat

22. Bihać, logor na železničkoj stanici Srbljani

23. Bihać, logor u restoranu "Unski dijamant"

BRATUNAC

24. Bratunac, selo Gorwe Potočare, zatvor Hajra Bešlića

BREZA

25. Breza, vojni zatvor,

26. Breza, policijska stanica

27. Breza, logor u podrumu fabrike "Elektroterma" /stara Osnovna škola "Ismet šarić - Slobodan"/

28. Breza, skladište preduzeća "Udarnik", preko puta zgrade MUP-a

29. Breza, u kupatilima na gradskom bazenu

30. Breza, logor u magacinu rudnika "Breza"

31. Breza, zgrada "29"

BOSANSKI BROD (сада SRPSKI BROD)

32. Босански Брод ( Srpski Brod ), srednjoškolski centar "Fric Pavlik"

33. Босански Брод ( Srpski Brod ), Tulek, skladište Robne kuće Beograd

34. Босански Брод ( Srpski Brod ), magacin gradjevinskog materijala preduzeća "GIK"

35. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor Krndija (naspram vatrogasnog doma)

36. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor pored reke Save (kajak klub)

3

37. Босански Брод ( Srpski Brod ), hale čarapane "Bosna"

38. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u zgradi vojne policije /zgrada bivše Jugobanke/

39. Босански Брод ( Srpski Brod ), gradski stadion FK Poleta

40. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u zgradi opštine

41. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u stanici milicije

BRČKO

42. Brčko, Boderište, pogon "Interpleta"

43. Brčko, Bijela (Bosanska), mesni dom

44. Brčko, Bijela(Bosanska), sušionica za šljive

45. Brčko, Bijela (Bosanska), kuće prognanih Srba

46. Brčko, Boće, Osnovna škola

47. Brčko, Boće, prostorije mesne zajednice

48. Brčko, Gornji Zovik, skladište gra|evinskog materijala "Ozrenka"

49. Brčko, Gornji Rahić, mesni dom

50. Brčko, Gornji Rahić, skladište gra|evinskog materijala

51. Brčko, Gornji Rahić, Osnovna skola

52. Brčko, garaža u rasadniku izme|u Rahića i Maoče

53. Brčko, Gornji Rahić, sušionica u Okrajcima

54. Brčko, Donji Rahić, privatne kuće

55. Brčko, Maoča (logor u zgradi Zadružnog doma i u garazi)

56. Brčko, Maoča, farma pilića,

57. Brčko, Maoča, kafana "Bolji zivot"

58. Brčko, Bojići, logor u napuštenim srpskim kućama

59. Brčko, Palanka, čitaonica mesne zajednice

60. Brčko, Rašljani, magacin

61. Brčko, Ulice, Osnovna škola

62. Brčko, Ulice, mesni dom

BUGOJNO

63. Bugojno, zgrada Privredne banke u kojoj je smeštena vojna policija armije BiH

64. Bugojno, hotel Kalin, podrum

65. Bugojno, privatna kuća na periferiji grada

66. Bugojno, dvorana kulturno-sportskog centra

67. Bugojno, Osnovna skola "Stipo žerek"

68. Bugojno, gimnazija

69. Bugojno, stadion "Iskre"

70. Bugojno, ski centar "Rostovo"

71. Bugojno, sportski centar

72. Bugojno, fabrika "Slavko Rodić"

73. Bugojno, garaže u bivšoj Titovoj vili, Gorica

74. Bugojno, kuća ubijenog Srbina Relje Lukića

75. Bugojno, rudnik uglja u selu Gračanica

BUSOVAČA

76. Busovača, Kaonik

77. Busovača, magacin i podrum u hotelskom kompleksu Tisovac

VAREš

78. Vareš, logor u podrumu skole u naselju Majdan preko puta željezare

79. Vareš, logor u Domu penzionera

VELIKA KLADUšA

80. Velika Kladuša, zatvor

VISOKO

4

81. Visoko, kasarna "Ahmet Fetahagić" /"Majevica"/

82. Visoko, podrum istražnog zatvora

83. Visoko, mesni dom

84. Visoko, škola "Fojnički odred"

85. Visoko, škola "Ognjen Prica"

86. Visoko, Osnovna skola "Ahmet Fetahagić", zatvor vojne policije

87. Visoko, selo Srhinje, kuća Envera Bašića

88. Visoko, selo Hlapčevići, mesni dom

89. Visoko, selo Glina, u štali Sakiba Suxuka zv. "Poštar"

90. Visoko, Buzić Mahala, Zadružni dom

91. Visoko, Ginje, podrum zgrade u kojo se nalazila komanda muslimanske vojske

VITEZ

92. Vitez, policijska stanica

93. Vitez, hemijska fabrika

94. Vitez, naselje Kruščica

VIšEGRAD

95. Višegrad, podvodne prostorije HE "Višegrad"

96. Višegrad, silos "žito"

97. Višegrad, Crni Vrh

98. Višegrad, Medzedza, zadružni dom, centralni zatvor štaba Teritorijalne odbrane Višegrad

99. Višegrad, Medzedza, podrum privatne kuće

VLASENICA

100. Vlasenica, затвор

GORAžDE

101. Goražde, zatvor u policijskoj stanici u centru

102. Goražde, silos u Kopačima

103. Goražde, vojni zatvor u podrumu zgrade ZOIL "Sarajevo"

104. Goražde, stari hotel "Balkan"

105. Goražde, logor "Mujkovića Polje"

106. Goražde, Mahala

107. Goražde, zgrada Elekrodistribucije

108. Goražde, logor u cementari Vitkovići

109. Goražde, logor u fabrici azota u Vitkovićima

110. Goražde, logor u štampariji u Vitkovićima

111. Goražde, u podrumu stare samačke zgrade u Vitkovićima

112. Goražde, logor u ulici Moše Pijade, preko puta zgrade SUP-a

113. Goražde, logor u kući Nedimovića

114. Goražde, izolacija na desnoj strani Drine

115. Goražde, zgrada stare pošte

116. Goražde, Trebješko brdo

117. Goražde, selo Mravinjac

118. Goražde, selo šašići

119. Goražde, logor u selu Osanica

GORNJI VAKUF

120. Gornji Vakuf, logor u Rami, zgrada Stanice milicije

GRADAČAC

121. Gradačac, logor u srednjoškolskom centru

122. Gradačac, podrum Gimnazije na Gradini

123. Gradačac, u kompleksu Stara tvrdzava, Osnovna škola "Veljko Vlahović" koja je podignuta nad

podzemnim austrougarskim zatvorom, u podrumu, zatvor vojne policije

5

124. Gradačac, selo Srnice, u kućama Srba koji su napustili selo, "Centar za izolaciju"

125. Gradačac, Gornja Tramošnica, logor u školi

GRAHOVO ( BOSANSKO GRAHOVO )

126. Grahovo, Bosansko Grahovo

GRAČANICA

127. Gračanica, Dom kulture

128. Gračanica, logor u Osnovnoj školi "Hasan Kikić"

129. Gračanica, zatvor

GRUDE

130. Grude, škola

131. Grude, garaža

DERVENTA

132. Derventa, bivši Dom JNA

133. Derventa, Polje, logor u silosu

134. Derventa, Poljari, Osnovna škola "Vuk Karadzić"

135. Derventa, Rabići, podzemne prostorije vojnog magacina

136. Derventa, Plehan

DOBOJ

137. Doboj, selo Brijesnica, Osnovna škola "Hasan Kikić"

DRVAR

138. Drvar, selo Kamenica

DUVNO (TOMISLAVGRAD)

139. Duvno (Tomislavgrad), zatvor MUP-a u podrumu

140. Duvno (Tomislavgrad), podstanica za grejanje

141. Duvno (Tomislavgrad), Srednjoškolski centar

142. Duvno (Tomislavgrad), [kola učenika u privredi - [UP

143. Duvno (Tomislavgrad), gimnazija "15. novembar"

144. Duvno (Tomislavgrad), Osnovna škola "Boriša Kovačević"

145. Duvno (Tomislavgrad), dom časnih sestara

146. Duvno (Tomislavgrad), vojni zatvor

147. Duvno, stanica vojne policije

148. Duvno (Tomislavgrad), Eminovo Selo, logor u kući Milisav Radovana

149. Duvno (Tomislavgrad), selo Babine

150. Duvno (Tomislavgrad), privatni zatvor u selu [uica

151. Duvno (Tomislavgrad), Galečić

152. Duvno (Tomislavgrad), selo Rašćani

153. Duvno (Tomislavgrad), Gornji Brišnik

154. Duvno (Tomislavgrad), selo Stipanjići, podrum napuštene kuće

155. Duvno (Tomislavgrad), selo Stipanjići, Osnovna škola

ŽEPČE

156. žepče, magacin cementa

157. žepče, Osnovna škola "Rade Kondić", fiskulturna sala

158. žepče, srednjoškolski centar

159. žepče, selo Perković, magacin UPI i škola

160. žepče, Begov Han, ulaz u tunel

ŽIVINICE

161. živinice, bivsa ambulanta

162. živinice, MUP

6

163. živinice, zgrada stare poste

164. živinice, zgrada biroa za zaposljavanje

165. živinice, svlačionice stadiona "Mladost"

166. živinice, čitaonica kod stadiona u naselju [arenjak

167. živinice, magacin bivše JNA u zaseoku Maline, vojni zatvor "živinačkih osa"

168. živinice, zgrada šumarstva "Svatovac", komanda Vojne policije

169. živinice, u Ciguljama

170. živinice, žurđevik

ZAVIDOVIĆI

171. Zavidovići, podrum zgrade društveno-političkih organizacija (stara zgrada opštine)

172. Zavidovići, podrum dečjeg obdaništa

173. Zavidovići, upravna zgrada šumarstva, podrum

174. Zavidovići, logor u selu Hajderovići

175. Zavidovići, logor muxahedina u selu Kamenica

176. Zavidovići, logor muxahedina u selu Gostovići

177. Zavidovići, logor muxahedina u selu Livade

178. Zavidovići, logor muxahedina u selu Lijevča

179. Zavidovići, fudbalsko igralište "Krivaje"

180. Zavidovići, samačka zgrada, u podrumu

181. Zavidovići, logor u zgradi policije

182. Zavidovići, Kesten, prostorije bivšeg omladinskog doma

ZVORNIK

183. Zvornik, selo Godus, logor 206. viteške brigade Armije BiH u selu Goduš, prema Rastošnici, u

kući Cvjetka Petrovića

184. Zvornik, Ravna Sapna, podrum u Muharemovoj kući

ZENICA

185. Zenica, Kazneno-popravni dom

186. Zenica, zatvor

187. Zenica, Metalurški fakultet (? Metalurški institut), podrumske prostorije

188. Zenica, hotel "Internacional"

189. Zenica, bivsi Dom JNA, podrum

190. Zenica, skola "Mihajlo Pupin"

191. Zenica, Osnovna škola "Sead škrgo"

192. Zenica, logor u Muzičkoj školi

193. Zenica, Perin Han, Osnovna škola "Bratstvo-jedinstvo"

194. Zenica, Arnauti

195. Zenica, Bijelo Polje, stadion

196. Zenica, selo Janjići u školi

197. Zenica, selo Drivuša, u školi

198. Zenica, selo Klopče, Osnovna škola

199. Zenica, logor muxahedina na periferiji grada (Podbrežje)

JABLANICA

200. Jablanica, Muzej bitke na Neretvi /Muzej revolucije/

201. Jablanica

JAJCE

202. Jajce, stara tvr|ava

203. Jajce, zatvor u zgradi SJS u podrumu

204. Jajce, zatvor teritorijalne odbrane u upravnoj zgradi "Elektro-Vrbasa"

205. Jajce, logor u Osnovnoj skoli "Bratstvo-jedinstvo"

206. Jajce, zatvor u kasarni HVO kod katoličke crkve

7

KAKANJ

207. Kakanj, logor u prostorijama rudnika

208. Kakanj, motel "Sretno"

209. Kakanj, skola

210. Kakanj, selo Brežana, Osnovna škola, logor "Crnih labudova"

211. Kakanj, selo Haljinići, podrumske prostorije zgrade u kojoj se nalazila komanda muslimanske

vojske

KALESIJA

212. Kalesija, selo Miljanovci

213. Kalesija, selo Me|an

214. Kalesija, selo Memići, u školi

215. Kalesija, Tojsići, seoski dom

KLADANJ

216. Kladanj, bivsi Zavod za osiguranje imovine i lica

217. Kladanj, zatvor u bioskopu

218. Kladanj, Dom kulture

219. Kladanj, selo Stupari - logor u zgradi Osnovne škole

220. Kladanj, Matijevići

KLJUČ

221. Ključ, затвор

222. Ključ, selo Sanica

KONJIC

223. Konjic, zatvor u SUP-u

224. Konjic, Bradina, logor u Osnovnoj skoli "Zvonimir Beliša - Nogo"

225. Konjic, logor u čelebićima, u bivšim magacinima JNA

226. Konjic, Čelebići, Osnovna skola "Maksim Kujunxić"

227. Konjic, Osnovna škola "3. mart" u ul. 3. marta

228. Konjic, sportska dvorana Musala u ul. Braće Bektaševića

229. Konjic, novo stambeno naselje

230. Konjic, kafe "Amadeus"

231. Konjic, policijska stanica

232. Konjic, Donje Selo

233. Konjic, Buturović polje

234. Konjic, selo žepi

235. Konjic, selo Parsovići

236. Konjic, selo Cerići

KOTOR VAROS

237. Kotor Varoš, selo Večići

238. Kotor Varoš, u magacinu u selu Ravne

KRUPA NA UNI (BOSANSKA KRUPA)

239. Krupa na Uni (Bosanska Krupa), selo Pučenik, svinjarska farma

240. Krupa na Uni (Bosanska Krupa), selo Perna, farma

241. Krupa na Uni, (Bosanska Krupa), selo Podvran

242. Bosanska Krupa, Bužim, svlačionica u sportskoj dvorani Osnovne škole

243. Bosanska Krupa, Bužim, podrum hotela "Bužim"

KUPRES

244. Kupres, tvornica tekstilne konfekcije "Kvalitet"

245. Kupres, podrum kuće Vila Milenka u ul. Narodnih heroja, u kojoj se nalazio "Ratni štab" HVO

LIVNO

8

246. Livno, SUP i garaža SUP-a

247. Livno, Osnovna skola "Ivan Goran Kovačić"

248. Livno, Osnovna skola "10 oktobar"

249. Livno, tvr|ava Stari grad

250. Livno, sportska sala u školi

251. Livno, hotel "Dinara", podrum (javna kuća)

252. Livno, motel

253. Livno, srednjoškolski centar

254. Livno, Zastinje, logor u kući Ivetića

255. Livno, selo čelebić

256. Livno, sportska dvorana (moguće sportska dvorana u Oš "Ivan Goran Kovačić)

257. Livno, bolnica

LISTICA

258. Lištica, затвор

259. Lištica, logor u policijskoj stanici

LOPARE

260. Lopare, čelić, kafana "Smederevka"

261. Lopare, čelić, podrum kafane "Amerikanac"

LUKAVAC

262. Lukavac, podrum Srednjoškolskog centra, zatvor "Patriotske lige"

263. Lukavac, Ekonomska skola, zatvor vojne policije

264. Lukavac, logor vojne policije u podrumu kod železničke stanice

265. Lukavac, skola "Vjekoslav Tunjić",

266. Lukavac, stari Dom zdravlja

267. Lukavac, klanica preduzeća Progres u selu Modrac, zatvor Rifata Morankića

268. Lukavac, garaža "Trans servisa"

269. Lukavac, fabrika "Soda so", logor vojne policije

270. Lukavac, logor HOS-a u odmaralištu Koksare na Svatovcu

LJUBIšKI

271. LJubuški, vojno-istražni zatvor HVO

272. LJubuški, stari zatvor, HOS-ov zatvor

273. LJubuški, zatvor u otkupnoj stanici duvana

274. LJubuški, logor u skladištu duvana

275. LJubuški, selo Lipno, logor u Osnovnoj školi

276. LJubuški, zatvor u školi u Kravicama

MAGLAJ

277. Maglaj, svlačionice FK "Natron"

278. Maglaj, Novi šeher, na livadi ogra|enoj bodljikavom žicom

MODRIČA

279. Modriča, prostorije protivpožarne službe u rafineriji

280. Modriča, silos

281. Modriča, selo Garevac

MOSTAR

282. Mostar, prostorije bivše vojne ambulante, zatvor HOS-a

283. Mostar, ]elovina, šantićeva ulica br. 27 - bivši Okružni zatvor, zatvor HVO

284. Mostar, zgrade fakulteta (Mašinskog, Ekonomskog i Pravnog), logor vojne policija HVO

285. Mostar, mesna zajednica "4. jul"

286. Mostar, hotel "Bristol", podrumi

287. Mostar, ulica Mladena Balorde

9

288. Mostar, kasarna "Severni logor"

289. Mostar, Rodoč, na heliodromu u vojnoj gimnaziji - centralni zatvor Herceg-Bosne

290. Mostar, Vrapčići, prostorije predionice "\uro Salaj", logor muslimanske vojske

291. Mostar, Svinjarine, oblast pored sela Podvelež, preduzeće "Zlatka Vuković"

292. Mostar, Svinjarine, oblast pored sela Podvelež, privatna kuća

293. Mostar, selo Kočine, logor muslimanske vojske

294. Mostar, Cim, privatni zatvor

295. Mostar, selo Potoci, logor u školi 10 km od Mostara

296. Mostar, selo Vojno

297. Mostar, selo Buna, logor u školi

298. Mostar, selo Buna, zatvor braće Ivana i Srećka Gagro

MRKONJIĆ GRAD

299. Mrkonjić Grad, stanica milicije

NOVI TRAVNIK (PUCAREVO)

300. Novi Travnik (Pucarevo), selo Stojkovići, objekat bivše JNA

301. Novi Travnik (Pucarevo), fabrika "Bratstvo", kalionica

OLOVO

302. Olovo, fiskulturna sala gimnazije

303. Olovo, stanice policije

ORASJE

304. Orašje, srednjoškolski centar

305. Orašje, Donja Mahala, logor u Osnovnoj školi

306. Orašje, Donja Mahala, šupa Mirze Filipovića zvanog "Deljković"

307. Orašje, logor u gradskom skloništu

308. Orašje, logor u osnovnoj školi

309. Orašje, Posavska mahala

ODJAK

310. Oxak, Osnovna škola (fiskulturna sala)

311. Oxak, preduzeće "Strolit"

312. Oxak, logor u kućama

313. Oxak, Novi Grad, logor u osnovnoj školi

314. Oxak, Novi Grad, logor u napuštenim srpskim kućama

PETROVAC (BOSANSKI PETROVAC)

315. Petrovac (Bosanski Petrovac), policijska stanica

316. Petrovac, (Bosanski Petrovac), "Sabirni centar" u zgradi "šipada" do bioskopske sale

317. Petrovac (Bosanski Petrovac), fabrika plastike

POSUšJE

318. Posušje, SUP

319. Posušje, garaža

320. Posušje, selo Skretnica, zatvor Karla Martinovića

PROZOR

321. Prozor, zatvor

322. Prozor, garaže

323. Ravno u Popovom polju

SANSKI MOST

324. Sanski Most, policijska stanica

10

325. Sanski Most, bioskop

326. Sanski Most, "Sabirni centar u zgradi "šipada" do bioskopske sale

327. Sanski Most, Nezirevića kuća

328. Sanski Most, zgrada "Metalorada"

329. Sanski Most, Podbrežje, zgrada "Vatrostalne"

330. Sanski Most, auto-otpad

SARAJEVO

331. Sarajevo, Alipašino polje, naselje br. 2 u podrumu kafića "Borsalino", Trg Zavnobiha br. 23

332. Sarajevo, Alipašino polje, podrum na Trgu Zavnobiha 27, zatvor Juke Prazine

333. Sarajevo, Alipašino polje, podrum na Trgu Zavnobiha 21 (ispod prodavnice "Mali Konzum"

/zatvor Juke Prazine/

334. Sarajevo, Alipašino polje, podrum samoposluge "Veliki konzum" na Trgu Zavnobiha

335. Sarajevo, Alipašino polje, faza B, restoran "Novi Grad" na Trgu Zavnobih-a

336. Sarajevo, toplana Alipašino polje, B faza

337. Sarajevo, Alipašino polje, prostorije mesne zajednice "Mladost"

338. Sarajevo, Alipašino polje, hotel "Bristol", klozeti u podrumu

339. Sarajevo, Alipašino polje, kafana "Stela"

340. Sarajevo, Alipašino polje, Osnovna škola "Andrija Rašo"

341. Sarajevo, Alipašino polje, Osnovna škola "Prvi maj"

342. Sarajevo, Alipašino polje, blok B, privatni zatvor

343. Sarajevo, DIF

344. Sarajevo, "Elektrotehna"

345. Sarajevo, Dobrinja 3, atomsko sklonište

346. Sarajevo, Igman, atomsko sklonište u hotelu "Igman"

347. Sarajevo, Igman, hotel "Mrazište"

348. Sarajevo, Igman, podrum hotela "Famos"

349. Sarajevo, bioskop "Radnik" u ul. \ure \akovića

350. Sarajevo, podrum ispod prodavnice obuće "Borovo" u ul. Danka Mitrova

351. Sarajevo, zatvor u bivšoj kasarni "Viktor Bubanj", sada "Ramiz Salčin" u ul. Prvomajskoj

352. Sarajevo, garaža kod Privredne banka Sarajevo

353. Sarajevo, podrumski trezor Privredne banke Sarajevo (Dobrinja 5) u ul. Bratstva-jedinstva /Ivana

Kardelja/

354. Sarajevo, dečije obdanište u ul. Palmira Toljatija

355. Sarajevo, dečije obdanište Iskrica, u ul. Moše Pijade

356. Sarajevo, dečije obdanište Iskrica, u ul. Mladena Stojanovića

357. Sarajevo, dečije obdanište Iskrica ("Dragica Pravica") u ul. Skerlićevoj

358. Sarajevo, dečije obdanište u naselju čengića Vila II, Otoka, gde je bio štab Ede Muratovića

359. Sarajevo, dečje obdanište "Mladen Stojanović" na uglu ulica Skerlićeve i Mustafe Golubića, štab

Juke Prazine u čijem je podrumu bio logoru

360. Sarajevo, Dobrinja 2, podrum trgovinskog preduzeća "Mašinopromet" u ul. Oktobarske

revolucije

361. Sarajevo, hotel "Evropa" (javna kuća), klima komora u podrumu

362. Sarajevo, železnička stanica

363. Sarajevo, podrum hotela "Zagreb", na Marin - dvoru /javna kuća/

364. Sarajevo, kompleks "Zetra"

365. Sarajevo, u podrumu prodavnice "Jugoeksport" u naselju Dobrinja II u ul. Xavaharlal Nehrua

366. Sarajevo, zatvor na Stupu - hangari skladišta guma

367. Sarajevo, zgrada Banke i SDK - čengić Vila

368. Sarajevo, Klinički centar, upravna zgrada

369. Sarajevo, u podrumu restorana "Sarajevo" na Marin dvoru u zgradi "šumaprojekta" na uglu

ulica Titove i Kranjčićeve

11

370. Sarajevo, MUP

371. Sarajevo, napušten srpski stan u ul. Muhameda Xuxe 128

372. Sarajevo, napušten srpski stan u ul. Muhameda Xuxe 30, na Koševskom brdu

373. Sarajevo, Meteorološki zavod na Bjelavama

374. Sarajevo, naselje Ciglana, ulica Djure Djakovića

375. Sarajevo, prostorije preduzeća "Naš Dom" u ul. Sutjeska

376. Sarajevo, naselje Karingtonka, logor u podrumu u Ulici Sutjeska br. 4 ili 6

377. Sarajevo, prostorije tvornice žice u ul. Xemala Bijedića

378. Sarajevo, neboder br. 2 na Trgu Pere Kosorića

379. Sarajevo, škola za retardiranu decu "Vladimir Nazor", u ul. Ivana Krndelja br. 54

380. Sarajevo, Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" u naselju Hrasno

381. Sarajevo, Osnovna škola u naselju Bistrik, zatvor 110. brigade

382. Sarajevo, Osnovna škola na Marin Dvoru

383. Sarajevo, Osnovna škola "Petar Dokić" na čengića vili II, u atomskom skloništu, Ul. Palmira

Toljatija 129

384. Sarajevo, Osnovna škola "Franjo Kluz" u naselju Koševsko brdo, u Livanjskoj ulici

385. Sarajevo, naselje "Otoka" podrumske prostorije nebodera u ul. Socijalističke revolucije 16

386. Sarajevo, naselje Otoka, podrumske prostorije nebodera prodavnice UPI u ulici žrtava fašizma

br. 16 ili 17

387. Sarajevo, policijska stanica u naselju Otoka

388. Sarajevo, policijska stanica na Koševskom brdu

389. Sarajevo, policijska stanica Centar na Bjelavama

390. Sarajevo, policijska stanica u Sokolovića kolonija

391. Sarajevo, prostorije Mesne zajednice "Mojmilo"

392. Sarajevo, stadion "Koševo"

393. Sarajevo, čengića vila, logor u zgradi solitera u Ulici Marka Marulića, preko puta stovarišta

gra|evinskog i ogrevnog materijala

394. Sarajevo, čengića vila, logor u staroj plinari na

395. Sarajevo, magacin kožnih otpadaka kod kafića"Tik-tat"

396. Sarajevo, studentski dom "Mladen Stojanović" u Radićevoj ulici br. 4-c na uglu sa ul. JNA

/javna kuća/

397. Sarajevo, studentski dom "Mahmut Bušatlija" na Bjelavama /javna kuća/

398. Sarajevo, Gra|evinski fakultet, podrum /javna kuća/

399. Sarajevo, Stomatološki fakultet, u podrumu i prizemlju

400. Sarajevo, Tehnička škola, ulica Vojvode Putnika (škola za gra|evinarstvo)

401. Sarajevo, tunel bolnice Koševo

402. Sarajevo, tunel Velešići - Ciglane

403. Sarajevo, FIS (DTV Partizan), ulica Mis Irbina, podrum

404. Sarajevo, logor u ulici Mis Irbina

405. Sarajevo, Centar za učenike stranih jezika u ul. Vase Miskina, zatvor 109 brigade

406. Sarajevo, Centralni zatvor, u ulici JNA 8 i 9

407. Sarajevo, Agencija za istraživanje i dokumentaciju (AID) čije se prostorije nalaze u blizini

Centralnog zatvora

408. Sarajevo, "šIPAD" u ul. Xemala Bijedića, skladište

409. Sarajevo, zatvor 101. brigade

410. Sarajevo, štab 102. brigade u Hrasnom u ul. Pere Kosorića

411. Sarajevo, Osiguravajući zavod "Dunav"

412. Sarajevo, logor u podzemnim prostorijama magacina "Jugoelektra"

413. Sarajevo, logor u podrumu stambene zgrade u Sremskoj ulici, u blizini štaba Envera Zornića

414. Sarajevo, logor u podrumu Vele-pekare u Ulici Omera Maslića

415. Sarajevo, logor u podrumu kuće NN muslimana u ulici Nadežde Petrović br. 87

Sarajevo, Opština Ilidza

12

416. Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, Dom kulture - društveni dom

417. Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, zgrada bivšeg samačkog hotela "FAMOS", vojni zatvor

418. Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, stadion FK "FAMOS"

419. Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, podrum hotela Hrasnica

420. Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, Osnovna škola "Aleksa šantić"

421. Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, garaže u podrumima nebodera ispod stanice muslimanske

policije

422. Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, garaže u podrumu u ul. Igmanskog partizanskog bataljona

423. Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, podrum nezavršene stambene zgrade (vojni zatvor) u ul.

Alekse Bojovića - Brke

424. Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, podrum nedovršene stambene zgrade kod dečjeg obdanista

Sarajevo, Opstina Novi Grad

425. Sarajevo, naselje "Pavle Goranin", policijska stanica Novi Grad u Prvomajskoj ulici

426. Sarajevo, policijska stanica svrakino selo (naselje Pavle Goranin)

427. Sarajevo, Novo Sarajevo, Osnovna škola "Pavle Goranin", u švrakinom selu (naselje Pavle

Goranin) u Prvomajskoj ulici

428. Sarajevo, žIš (železničko-industrijska škola) u ulici živka Jocila, Buća potok

429. Sarajevo, logor "Sunce" u Dobrinji II u magacinskim prostorijama u podrumu u ul. Marka

Oreskovića br. 11 (ugao Nehruove i ul. Mitcubiši) zatvor Teritorijalne odbrane naselja Dobrinja

430. Sarajevo, atomsko sklonište na Dobrinji, u komandi 5 motorizovane brigade (kod prodavnice

"Sunce")

431. Sarajevo, skladiste "25. maj" u švrakinom selu (naselje Pavle Goranin)

432. Sarajevo, podrum "Poljoopskrbe", prema Bas čaršiji u naselju Dobrinja II, u Bul. Mitcubiši

433. Sarajevo, Opstina Novi Grad, kafana "Baltazar" na Dobrinji

434. Sarajevo, privatni zatvor u Buća Potoku

Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo

435. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, Popravni dom u Pofalićima

436. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, Pofalići, podrumske prostorije GP "Vranica" u kojoj su bili

samački stanovi

437. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, GP Vranice, upravna zgrada, preko puta Centralnog zatvora

438. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, logor u školi "Slobodan Vuković" u ul. Blagoja Parovića

439. Sarajevo, obdanište na Kosevu preko puta kafane "šetalište" koje je držao Juka Prazina

440. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, Stanica javne bezbednosti u Ulici Omera Maslića br. 2

441. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, Pofalići, logor u Samačkom domu za radnike fabrike duvana

442. Sarajevo, Novo Sarajevo, policijska stanica

Sarajevo, Opština Trnovo

443. Sarajevo, Opstina Trnovo, zgrada SUP-a

444. Sarajevo, Opstina Trnovo, logor u zgradi obdaništa

445. Sarajevo, Opstina Trnovo, magacin teritorijalne odbrane

446. Sarajevo, Opstina Trnovo, hotel "Treskavica"

447. Sarajevo, Opstina Trnovo, selo Godinja, privatna šupa

448. Sarajevo, Opstina Trnovo, selo Dejčići, logor u Osnovnoj školi

Sarajevo, Opština Hadzići

449. Sarajevo, Opstina Haxići, Tarčin, silos

450. Sarajevo, Opstina Haxići, Pazarić, u fiskulturnoj sali Osnovne škole "9. maj"

451. Sarajevo, Opstina Hadzići, Zovik, bivša kasarna JNA "Krupa"

452. Sarajevo, Opstina Hadzići, Pazarić, Dom kulture

453. Sarajevo, Opstina Hadzići, Pazarić, logor u magacinima u Krupskoj Rijeci

454. Sarajevo, Opstina Hadzići, selo Urduk

455. Sarajevo, Opstina Hadzići, selo Gunjani, u školi

13

SOKOLAC

456. Sokolac, logor u selu Banja Lučica

SREBRENIK

457. Srebrenik, prostorije Stanica javne bezbednosti

458. Srebrenik, Osnovna škola "Mehmed Ibrahimović"

459. Srebrenik, Rapatnica, svlačionice fudbalskog kluba

460. Srebrenik, srednja škola u centru grada

461. Srebrenik, tekstilna fabrika "Interplet"

462. Srebrenik, Omladinski dom u prigradskom naselju Rapatnica

SREBRENICA

463. Srebrenica, zatvor izmedju zgrade opštine i suda

464. Srebrenica, zatvor SUP-a

465. Srebrenica, logor u lečilištu u Guber banji

466. Srebrenica, selo Potočari, zatvor Nasera Orića

467. Srebrenica, selo Sućeska, zatvor Zulfa Tursunovića

STOLAC

468. Stolac, duvanska stanica

469. Stolac, prostorije fabrike "Inkos"

TEšANJ

470. Tešanj, stanica milicije, logor u garaži

471. Tešanj, vojni zatvor na stadionu FK "TOšK", u svlačionicama

472. Tešanj, škola

TRAVNIK

473. Travnik, zatvor

474. Travnik, logor kod kafane "Tri bora"

475. Travnik, Dom penzionera

476. Travnik, kasarna "Petar Mećava"

477. Travnik, bivši Dom JNA (stara medresa)

478. Travnik, lovački dom na Pavlovici

479. Travnik, podrum stare zgrade žTP

480. Travnik, zatvor u Dolcu, kod fabrike šibica u krugu bivšeg magacina JNA, a potom kasarne u

Slimenima

481. Travnik, vešernica u ulici Slavka Radića 14

482. Travnik, fabrika "Bratstvo"

483. Travnik, logor u blizini dzamije

484. Travnik, selo Kraljevice

TUZLA

485. Tuzla, Okružni zatvor - vojno istražni zatvor u ul. Djure Djakovića br.1, na I spratu i u prizemlju

486. Tuzla, logor u Okružnom zatvoru, civilni deo na II spratu

487. Tuzla, logor u kasarni "Husinjska buna" u naselju Skojevska

488. Tuzla, logor u "starom rudniku" kod stadiona "Slobode" u Tušnju

489. Tuzla, bivše vojno strelište kod stadiona "Slobode"

490. Tuzla, stadion "Tušanj"

491. Tuzla, logor na Tušnju u solani

492. Tuzla, kasarna Lipnica, 4 km od Tuzle

493. Tuzla, kasarna u Slavinovićima

494. Tuzla, Mašinsko-tehnička škola

495. Tuzla, Rudarsko školski centar na Ircu

496. Tuzla, Rudarsko-geološki institut na Ircu

497. Tuzla, logor u Medicinskoj školi

14

498. Tuzla, logor u podrumu komande vojne policije koja se nalazila u neposrednoj blizini

Medicinske skole

499. Tuzla, skola "Braća Ribar"

500. Tuzla, Studentski dom

501. Tuzla, Radnički univerzitet "Mitar Trifunović - Uča"

502. Tuzla, bivši dom JNA

503. Tuzla, zatvor šerije Zaimovića

504. Tuzla, hangar na aerodromu Dubrava

505. Tuzla, Cerik

506. Tuzla, Kozlovac, sklonište u motelu

507. Tuzla, Kozlovac, ranije ekonomija zatvora

508. Tuzla, LJubače, u mlinu (izme|u Tuzle i živinica)

509. Tuzla, Morančani

510. Tuzla, Pozarnica

511. Tuzla, Kreka, zatvor Faruka Prcića u domu "Moša Pijade"

512. Tuzla, Stupari, osnovna škola

UGLJEVIK

513. Ugljevik, Teočak, zgrada Osnovne škole

514. Ugljevik, Teočak, zgrada mesne zajednice

FOJNICA

515. Fojnica, podrum Sarajevske banke

516. Fojnica, srednja škola "Kata Govoršić", podrum

CAZIN

517. Cazin, zatvor

518. Cazin, šljunkara

519. Cazin, svlačionoca na fudbalskom igralištu

520. Cazin, autoservis "Crvene zastave"

521. Cazin, prostorije fabrike "Rad"

522. Cazin, Osredak, osnovna škola "Vojin Marić"

523. Cazin, Osnovna škola u selu Liskovac

524. Cazin, selo ]oralići, zaseok DZehveruša

ČAPLJINA

525. čapljina, Dretelj

526. čapljina, Gabela, hangari bivše JNA ispod Struge, zatvor HVO

527. čapljina, policijska stanica

528. čapljina, Grabovina, kasarna "Miro Popara", logor HVO

529. čapljina, podrum u Opštini

530. čapljina, duvanska stanica

531. čapljina, logor HOS-a u staroj pošti u podrumu

532. čapljina, silos kod "Neretvatransa"

533. čapljina, Domanovići, logor u privatnoj kući

ČITLUK

534. čitluk, garaže

535. čitluk, stanica milicije

šAMAC (BOSANSKI šAMAC)

536. šamac (Bosanski šamac), selo Domaljevac, osnovna škola

2. Logori u Hrvatskoj

15

BIOGRAD NA MORU

1. Biograd na Moru, zatvor

2. Biograd na moru, ribarska kuća na Vranskom jezeru

3. Biograd na moru, Filip Jakov, bolnica za retardiranu decu

BJELOVAR

4. Bjelovar, zatvor u policijskoj stanici

5. Bjelovar, Okružni zatvor

6. Bjelovar, vojni zatvor

7. Bjelovar, sportska dvorana

8. Bjelovar, prostorije mesne zajednice "Antun Gustav Matoš"

9. Bjelovar, kasarna "Boždar Adzija"

10. Bjelovar, vatrogasni dom

11. Bjelovar, škola

12. Bjelovar, skladište oružja bivše JNA Kukavica

VARAžDIN

13. Varaždin, zatvor, Braće Radića br. 4

14. Varaždin, kasarna

15. Varaždin, logor u sportskoj dvorani

VINKOVCI

16. Vinkovci, zatvor

VIROVITICA

17. Virovitica, kasarna (stražara)

18. Virovitica, podrum u hotelu "Milanovac"

19. Virovitica, policijska stanica

VRGINMOST

20. Vrginmost, policijska stanica

21. Vrginmost, pošta

VRGORAC

22. Vrgorac, logor u Hrvatskom domu - garaža

23. Vrgorac, garaža u selu kod Vrgorca

24. VRPOLJE, zatvor

VUKOVAR

25. Vukovar, MUP Vukovar

26. Vukovar, Borovo "Komerc"

27. Vukovar, Borovo "Nova obuća"

28. Vukovar, hangar na aerodromu

29. Vukovar, nedovršena škola u Borovo Naselju

30. Vukovar, dečiji vrtić kod opštine

31. Vukovar, podrumi u opštini

32. Vukovar, atomsko sklonište

33. Vukovar, skladišni prostor "Drvoprometa"

34. Vukovar, katakombe ispod groblja

35. Vukovar, Rusinska crkva

36. Vukovar, skola "Vladimir Nazor"

37. Vukovar, Lužac

38. Vukovar, skladišne prostorije "Abazis"

16

39. Vukovar, Elcov dvorac, kapela

40. Vukovar, vojni odsek

GLINA

41. Glina, zatvor za maloletnike

42. Glina, zgrada MUP-a

43. GOLI OTOK, логор на Голом отоку

GOSPIĆ

44. Gospić, Okružni zatvor

45. Gospić, vojni zatvor

46. Gospić, gimnazija

47. Gospić, podrum hotela "Lika"

48. Gospić, logor u mestu Smiljan

49. Gospić, kasarna i ciglana u selu Perušić, ("sabirni logor")

50. Gospić, selo Zablato, logor u bivšem poljoprivrednom dobru JNA

51. Gospić, Trnovac (Zablato)

52. Gospić, Karlobag

GRUBIŠINO POLJE

53. Grubišino Polje, hotel "Bilogora", komanda ZNG

DARUVAR

54. Daruvar, zatvor

55. Daruvar, policijska stanica

56. Daruvar, kasarna

57. Daruvar, sportska sala "česki dom"

58. Daruvar, robna kuća "Varteks"

59. Daruvar, podrum samoposluge u centru grada

60. Daruvar, Miokovićevo

DUBROVNIK

61. Dubrovnik, "Ekscelzior", komanda vojne policije

62. Dubrovnik, vila "Palma"

63. Dubrovnik, okružni zatvor

64. Dubrovnik, hotel "Zagreb" na Lopudu, komanda vojne policije

65. Dubrovnik, prostorije vojne policije

DZAKOVO

66. Dzakovo, zatvor

67. Dzakovo, kasarna

68. Dzakovo, Gašinci

ZAGREB

69. Zagreb, Vlaška ulica 3, MUP

70. Zagreb, Vukomerec (prekršajni zatvor)

71. Zagreb, Gajeva ulica br. 3 (15), bivši vojni istražni zatvor

72. Zagreb, kasarna "Maršal Tito"

73. Zagreb, Kerestinec u Svetoj nedelji kod Zagreba

74. Zagreb, Kunešćak, podrum bolnice, vojna policija

75. Zagreb, Remetinec, ulica Rajtarićeva (Rajterova ulica), zatvor vojnog suda

76. Zagreb, Petrinjska ulica br. 12 i 18

77. Zagreb, Selska 92, bivša kasarna JNA

78. Zagreb, Kazneno popravni dom - bolnica (bolnica za osobe lišene slobode), Svetošimunska 107

79. Zagreb, stanica milicije Dubrava

17

80. Zagreb, sportska dvorana "Martinovska"

81. Zagreb, Trstenik

82. Zagreb, černomerec

83. Zagreb, černomerec, ciglana

84. Zagreb, Turopolje, maloletnički zatvor

ZADAR

85. Zadar, Okružni zatvor

86. Zadar, vojni zatvor

87. Zadar, istražni zatvor

88. Zadar, policijska stanica u bivšoj kasarni JNA "Djuro Djaković"

89. Zadar, hotel "Donat" na Diklovcu, Borik

90. Zadar, dom vazduhoplovstva

91. Zadar, škola "Velimir škorpik"

92. Zadar, Osnovna skola "sime Budinić"

93. Zadar, Osnovna skola "simun Kozičić"

94. Zadar, sportska dvorana "Jazine"

95. Zadar, kasarna "Marko Orešković"

96. Zadar, gostionica "Fontana" Josipa (Joze) Prtenjače prema Diklu

97. Zadar, Stari grad

98. Zadar, Nin, ciglana

IVANEC

99. Ivanec, Lepoglava, KPD

IVANIĆ GRAD

100. Ivanić Grad

101. Ivanić Grad, Kloštar Ivanić, logor u fiskulturnoj sali u školi

IMOTSKI

102. Imotski, policijska stanica

KARLOVAC

103. Karlovac, zatvor u Radićevoj ulici

104. Karlovac, MUP

105. Karlovac, sportska hala "Ozalj"

106. Karlovac, Dubovac

107. Karlovac, Djački dom

KNIN

108. Knin, kasarna

109. Knin, Osnovna škola "Srpski junaci"

110. Knin, stara tvrdjava

111. Knin, Srednjoškolski centar

KOSTAJNICA

112. Kostajnica, Babina rijeka

KRAPINA

113. Krapina, zatvor

KUTINA

114. Kutina, vatrogasni dom

115. Kutina, Tvornica umjetnog gnojiva

116. Kutina, Popovača, duševna bolnica

117. Kutina, Osnovna škola u Me|uriću, u podrumu

METKOVIĆ

18

118. Metković, zatvor

119. Metković, vojna policija

120. Metković, zgrada civilne zaštite

121. Metković, radio stanica

122. Metković, sportska dvorana

123. Metković, duvanska stanica, podrum

124. Metković, selo Duboka

NAšICE

125. Našice, затвор

NOVA GRADIšKA

126. Nova Gradiška, zatvor MUP-a

127. Nova Gradiška, zatvor u barakama u krugu vojne kasarne (prema Rešetarima)

128. Nova Gradiška, podrum Gimnazije

129. Nova Gradiška, škola

130. Nova Gradiška, sportska dvorana

131. Nova Gradiška, Okučani, železara

132. Nova Gradiška, Okučani, prodavnica metalne galanterije

NOVSKA

133. Novska, zatvor

134. Novska, skladište teritorijalne odbrane (zgrada bivšeg vojnog odseka kod opštine)

135. Novska, zgrada SUP-a

OGULIN

136. Ogulin, zatvor Kula

ORAHOVICA

137. Orahovica, затвор

OSIJEK

138. Osijek, MUP

139. Osijek, istražni zatvor

140. Osijek, Crvena kasarna

141. Osijek, Bela kasarna, logor Vojne policije

142. Osijek, zatvor Pampes na strelištu

143. Osijek, logor na stadionu

OTOčAC

144. Otočac, vojni zatvor

PAG

145. Pag, Slano

146. Pag, Kali

PAKRAC

147. Pakrac, Lipik

148. Pakrac, zatvor

149. Pakrac, policijska stanica

150. Pakrac, podrum robne kuće

151. Pakrac, Gavrinica

152. Pakrac, selo šeovica, logor u domu kulture

153. Pakrac, šeovica, logor u školi

154. Pakrac, Marino selo, podrum u hotelu "Ribnjak"

155. Pakrac, Marino selo, Ribarska koliba

156. Pakrac, Marino Selo, upravna i poslovna zgrada "Ribnačarsko-Pakračka poljana"

19

157. Pakrac, Poljana Pakračka, radna organizacija "Jedinstvo", pogon za izradu hemijskih olovaka i

električnih prekidača

158. Pakrac, Poljana Pakračka, ribarska koliba

159. Pakrac, Poljana Pakračka, vatrogasni dom

PETRINJA

160. Petrinja, selo Brest

PLOČE

161. Ploče, logor u zatvoru

PODRAVSKA SLATINA

162. Podravska Slatina

PULA

163. Pula, Okružni zatvor

164. Pula, Katarina

165. Pula, Kranjčevica

166. Pula, KPD "Valtura"

RIJEKA

167. Rijeka, Okružni zatvor

168. Rijeka, Ciotina 24 ili 25, logor - "prihvatni centar za strance" u bivšoj kasarni JNA

169. Rijeka, "Via Roma", ulica žrtava fašizma

170. Rijeka, škurine, barake

171. Rijeka, kasarna Trsat, zatvor vojne policije

SAMOBOR

172. Samobor, sportska dvorana

173. Samobor, Rakitje, centar za obuku ZNG

SINJ

174. Sinj, bivša kasarna JNA "I Splitski partizanski odred"

175. Sinj, zatvor vojne policije

176. Sinj, Turjaci, logor u hangaru

SISAK

177. Sisak, Okružni zatvor, u Rimskoj ulici br. 19

178. Sisak, garaža rafinerije

179. Sisak, MUP

180. Sisak, logor u železari

181. Sisak, Barutana, bivši objekat JNA u naselju železara

182. Sisak, Omladinsko naselje kod Siska (barake omladinskih radnih brigada)

183. Sisak, Ekonomska skola

184. Sisak, kasarna bivše JNA

185. Sisak, sportska dvorana (blizu železničke stanice)

186. Sisak, Suhopolje

187. Sisak, Osnovna skola "22 lipanj"

188. Sisak, Galdovo

189. Sisak, lečilište Jodno

190. Sisak, Lipovica, затвор

191. Sisak, vojno skladište

192. Sisak, zatvor vojne policije

SLAVONSKA POZEGA

193. Slavonska Požega, Okružni zatvor

194. Slavonska Požega, policijska stanica

20

195. Slavonska Požega, ženski zatvor

196. Slavonska Požega, sportska hala

197. Slavonska Požega, kasarna

SLAVONSKI BROD

198. Slavonski Brod, vojni zatvor

199. Slavonski Brod, podrum kafane Dušana Bardaka sa kuglanom, u Partizanskoj ulici /sada

Osiječka/

200. Slavonski Brod, podrumske prostorije Službe javne bezbednosti

201. Slavonski Brod, logor u vatrogasnom domu

202. Slavonski Brod, rafinerija

203. Slavonski Brod, Slavonski šamac

204. Slavonski Brod, selo Bukovlje, podrum kuće čiji je vlasnik Srbin koji je iseljen

SLUNJ

205. Slunj, Batnoga

SPLIT

206. Split, zatvor na Katalinića brijegu

207. Split, vojni zatvor Lora

208. Split, Dračevac, bivša kasarna JNA, zatvor HOS-a

209. Split, Okružni zatvor "Bilice" (izmedju Splita i Solina)

210. Split, bolnica "Firule"

211. Split, Klis

TROGIR

212. Trogir, затвор

CRES-LOSINJ

213. Cres-Lošinj, Dom za maloletnike

SIBENIK

214. Šibenik, zatvor Mandalina

215. Šibenik, kasarna "Ante Jonjić"

216. Šibenik, šubićevac, vojni zatvor

217. Šibenik, sportska hala kod škole "Stjepan Radić"

218. Šibenik, ostrvo Obonjan (ranije Otok mladosti)

219. Šibenik, zatvor Kuline

220. Šibenik, Okružni zatvor

221. Šibenik, istražni zatvor

3. Logori u Sloveniji

1. Dob pri Mirni, KPD

2. Dravograd

3. Ilirska Bistrica

4. Koper, zatvor

5. Koper, stanica milicije

6. Kočevje, Kočevska reka, logor u kasarni

7. Kranj, hala sajma

8. Laško, Zidani Most, improvizovani zatvor u lovačkoj kući

21

9. Laško, Zidani Most, zatvor

10. Ljubljana, zatvor

11. Ljubljana, Studenski centar kod železničke stanice

12. Ljubljana, ul. Povšetova

13. Sežana, Kozina

14. Maribor

15. Murska Sobota, Osnovna škola

16. Nova Gorica

17. Radovljica, kasarna sportske hale

18. Ribnica, manastir Svetog Františeka

19. Hrastnik, Dol pri Hrastniku, rudnik

20. Celje

21. Cerknica