06 March 2005

Unesko negira srpsko nasledje na Kosovu

UNESKO NEGIRA SRPSKO NASLEDJENakon proslogodisnjeg martovskog pogroma Srba na Kosmetu i verbalne osudeAlbanaca od strane meddjunarodne zajednice nema nikakvog pomaka ka boljem.Albanci na Kosmetu nesmetano i uz pomoc medjunarodne zajednice sprovode svojplan o nezavisnom Kosovu.U pogromu je unisteno izmedju ostalog i 150 srpskih manastira.Medjunarodna zajednica pred svetom je obavezala vandale Albance da obnoveunistena duhovna zdanja i domove izgnanih Srba. Rugova je licno preuzeoobavezu na sebe da ce biti obnovljeno sve sto je poruseno i spaljeno. Prema izvestaju Republickog zavoda za zastitu spomenika obnovljeno je samo7 manastira.Preostalih 147 prema predlozima komisije UNESKO rusevine trebarascistiti, oiviciti i zasaditi drvecem , pretvoriti u arheoloska nalazistai na taj nacin izbrisati svaki trag srpske duhovnosti. Poredtoga,Medjunarodna zajednica i UNESCO insistiraju na preimenovanje Srpskogkulturnog nasledja u "Vizantisko, ili naslede na jugoistoku Evrope, paKosovsko naslede" . Srpski manastiri po zakljuccima EU i UNESKO, nisu ni postojali. Samoobnovljenih 7 manastira su registrovani u svetsku kulturnu bastinu.Grcki profesor, Evangelos Kopus, predvida osnivanje monaske zajednice naKosovu, tipa zajednice na Svetoj Gori.To prakticno znaci, stvaranje takveduhovne zajednice prepustanje Kosova Albancima.Ministarstvo kulture Srbije i Prizrensko Kosovska emparhija na celu saArtemijem, se odlucno suprotstavljaju takvim predlozima. To je negiranjesrpske istorije, srpskog pamcenja, kolevke srpskog postojanja. Na svim frontovima uz pomoc medjunarodne zajednice radi se na samostalnostiKosova .Ustav Kosova po narudzbini Rugove napravljen je od strane americkihpravnika i ceka na skupstinsko usvajanje.Albanski lobisti na celu sa Diogradijem i Dolom u americkom Kongresupripremaju rezoluciju za izglasavanje nezavisnosti Kosova. Evropski vrh vidi Kosovo kao nezavisnu drzavu u zajednici sa Srbijom iCrnom Gorom za ulazak u Evropu.Sve se to desava na ocigled drzavnog rukovodstva Srbije i Crne Gore i nepreduzimaju se nikakve mere da se tome stane na put. Kostunica, Tadic iDraskovic se bave problemima saradnje sa Hagom, dok su Srbi na Kosovuprepusteni na milost i nemilost Albanaca na ocigled KFOR i UNMIK.Polako alisigurno Kosovo ide putem nezavisnosti.
Vidanovic

No comments: