10 July 2004

Pokretanje postupka za utvrdjivanje autorstva teorije relativiteta

Draga Vesna, slazem se da se pokrene peticija za rasvetljavanje kradje teorije relativiteta, koja je kradjom pripisana Ajnstajnom umesto nase Mileve Maruic. Dobro osmisljenom akcijom treba pokrenuti to pitanje preko svetsih naucnih institucija, koje ce na osnovu raspolozivih podataka doneti odluku ko je tvorac teorije relativiteta i vratiti je pravom imenu.
Veoma je bitno da se tekst zahteva poveri strucnjaku, fizicaru ili matematicaru, naucnom radniku, koji je upucen u slucaj Mileve Maric. Tekst treba preveti i na engleski i tek onda u vidu peticije proslediti zahtev za potpis i podrsku. Kada se sakupi dovoljan broj potpisa zajedno sa uradjenom ekspertizom od strane strucne kompetentnih strucnjaka zahtev za razmatranje autorstva teorije relativiteta dostaviti svim nadleznim naucnim i drugim institucijama na odlucivanje. U UN postoji specijalni odbor za pracenje dostignuca nauke u svetu preko koga bi se pokrenuo zahtev za utvrdjivanje istine o teoriji relativiteta. Do donosenja konacne odluke nadleznog organa po zahtevu Maric-Ajnstajn, u Srbiji bi se paralelno radilo na citiranim zahtevima iznetim u mom predhodnom tekstu , da bi se na taj nacim osvetlio lik Mileve Maric - ponos srpske nacije.Posao tek treba nastaviti u informisanju svetske javnosti o liku Mileve Maric nakon definitivne odluke nadleznog organa.Srpska akademija nauka bi u slucaju Mileve Maric trebla da odigra posebnu ulogu da se izbori za njeno pravo mesto u nauci.
Treba zainteresovati i aktivirati sve nase strucnjake, naucne radnike u svetu, univerzitetima i drugim institucijama da daju svoj doprinos ovom zahtevu.
Sugestije, misljenja i idejepo ovom pitanju su dobro dosle.
Vidanovic


No comments: