16 July 2003

Preuzet clanak vredan paznje, koji otkriva igru Cernomidin po cijim
nagovorom je doslo do potpisivanje Kumanovskog sporazuma i okupacije Kosova.
S.V.


> Cernomirdin prevario Miloseviæa
>
> Branko VLAHOVIÆ 6/22/2003, 7:17:28 PM
>
> Od stalnog dopisnika
> MOSKVA - Ruski mirotvorci ovih dana napustaju Balkan.
> Iz Bosne su veæ otputovali a uskoro æe i sa Kosova i
> Metohije. Prvi eselon napustio Kosovo 17. juna, a do
> 20. juna predali su svoju zonu odgovornosti kolegama
> iz NATO zemalja.
> Deo vojne tehnike i nekoliko helikoptera Rusi su veæ
> prebacili u domovinu. Prvog avgusta na Kosovu neæe
> vise biti ni jednog.
> O pravim razlozima odlaska Rusa i politièkim
> posledicama, ekskluzivno za "Novosti" govori general
> Leonid Grigorjeviè Ivasov, nekadasnji glavni ruski
> vojni diplomata, a sada potpredsednik Akademije
> geopolitièkih problema. Posebno je zanimljivo
> svedoèenje generala Ivasova: kako je bivsi premijer
> Rusije i predstavnik Borisa Jeljcina, Viktor
> Èernomirdin, nagovorio Slobodana Miloseviæa da naredi
> da se vojska povuèe sa Kosova i Metohije.
> - Nas odlazak sa Kosova i Metohije a takoðer i ostalih
> delova Balkana je velika strateska greska Rusije. Tu
> gresku je napravio sadasnji Generalstab koji razmislja
> kao neko knjigovodstvo ili mali taktièki stab. Novac
> koji je trosen za mirotvorce na Balkanu - tih 25
> miliona dolara koji se stalno spominju - nisu velika
> suma i sa njom se u zemlji ne moze resiti niti jedan
> postojeæi problem. Rusija je vekovima smatrala Balkan
> svojom zonom interesa. Eto, sada ga, nazalost,
> napustamo i postepeno se zatvaramo u svoje granice.
> Tesko mi je sto moram reæi ali danas Rusija nema
> pravih prijatelja. Istovremeno, NATO se trudi da
> stvori sebi prijatelje. Po meni, Srbi i Crnogorci su
> nam uvek bili iskreni prijatelji. Niko nema toliko
> simpatija i ljubavi prema Rusima i Rusiji kao oni -
> govori sa ogorèenjem i velikom zabrinutosæu Ivasov.
>
> ZAHTEV OJDANIÆA
> Novosti: U mnogim intervjuima vi ste govorili da je
> Rusija izdala Jugoslaviju. Mozete li tu svoju ocenu
> objasniti?
> Ivasov: Jugoslovene nije slomila agresija NATO. Ni
> posle nekoliko nedelja bombardovanja NATO, nije bio
> dostigao svoj cilj. Vasa armija je pokazala visoki
> moral, odliènu organizaciju i snagu.
> Prisetimo se: kada je napustala Kosovo, predstavnici
> NATO-a su bili iznenaðeni da njihovo stalno
> bombardovanje i raketiranje nije dalo oèekivane
> rezultate. Svima je bilo jasno da NATO vojnièki nije
> pobedio vasu armiju. Odluèujuæu ulogu odigrao je
> instrument izdaje. Èernomirdin je uspeo da demoralise
> deo rukovodstva vase zemlje. Kad je Èernomirdin stao
> na stranu NATO, kao predstavnik Rusije, Jugoslavija je
> ostala usamljena.
> Kad su Miloseviæu postavili ultimatum Èernomirdin i
> finski predsednik Ahtisari, ja sam bio protiv toga da
> ga prihvati predsednik SRJ. Meni su natovci govorili
> da æe oni morati da idu na primirje ako se Jugoslavija
> bude branila jos dve nedelje.
> Tog dana kad su Èernomirdin i Ahtisari doneli
> ultimatum Miloseviæu, najvise rukovodstvo SRJ
> savetovalo se celu noæ. Razgovarao sam tada sa
> generalom Ojdaniæem. Vojska je bila protiv toga da se
> takav dokument, koji je bio de fakto kapitulacija
> potpise. Seæam se da mi je general Ojdaniæ rekao: ako
> neæete da nam pomognete, barem nam sklonite tog
> Èernomirdina, a mi æemo nekako izaæi na kraj sa NATO.
> Jedan izdajnik (Èernomirdin) napravio je vise stete
> nego ceo NATO.
>
> IZDAJA U KELNU
> Novosti: Tvrdite da je Èernomirdin prevario
> Miloseviæa. Zasto je to uradio, zbog neznanja ili
> smisljeno i sa raèunicom?
> Ivasov: To je bila velika raèunica. Ja sam to saznao
> od mojih kolega i prijatelja. Mi smo smatrali da je to
> izdaja jer je on na pregovorima u Nemaèkoj naveèe
> govorio jedno a ujutro sasvim drugo. On se ujutro
> poèeo skrivati od mene i generala Zavarzina. Radikalno
> je promenio poziciju. Mi smo tada mislili da su
> Èernomirdina potkupili. No, kasnije sam saznao da je
> to bila politièka trgovina. Klintonova administracija
> mu je obeæala podrsku u izborima predsednika Rusije.
> Setite se da je on saraðivao sa Albertom Gorom. NJih
> dvojica su mastali da budu predsednici svojih zemalja.
> Novosti: Vi tvrdite da je Èernomirdin napravio veliku
> stetu i da je bilo bolje da njega nije bilo. Zar
> delegacija Rusije na pregovorima nije imala jedinstven
> stav?
> Ivasov: Kad je Jeljcin bio odredio Èernomirdina kao
> glavnog pregovaraèa, u tom timu nije bilo niti jednog
> predstavnika Ministarstva odbrane. Tek na predlog
> marsala Igora Sergejeva ukljuèeni smo general Viktor
> Zavarzin, nas predstavnik u Savetu NATO-Rusija i ja.
> Na zavrsnim pregovorima u Kelnu, krajem maja mi
> generali smo naivno raportovali Èernomirdinu sve sto
> smo uspeli da dogovorimo sa amerièkim generalima. Radi
> se o usaglasavanju sedam taèaka. Kad smo naveèer
> otisli u hotel da se malo odmorimo, Èernomirdin se
> sreo sa Stroubom Talbotom, prvim zamenikom amerièkog
> drzavnog sekretara i oni su se o svemu dogovorili.
> Zato, kad je Talbot proèitao svoj predlog, Èernomirdin
> je odmah kazao: prihvatamo. Jasno, demonstrativno sam
> rekao da takav dokument ne priznajem i da ne zelim da
> o njemu dalje razgovaram.
> Novosti: Kazete da ste vi generali bili postigli
> dogovor sa kolegama iz NATO koji je bio znatno
> povoljniji za Jugoslaviju.
> Ivasov: Mi smo sa njima bili dogovorili sedam taèaka.
> Vojnici NATO je trebalo da budu oko granica i da se
> bave filtracijom povratnika Albanaca. Oni se ne bi
> smeli udaljavati od granice vise od 50 kilometara.
> Osim vojnika NATO, na granicama je trebalo da budu i
> jugoslovenski granièari. Oni bi imali zajednièki
> zadatak da spreèe povratak albanskih bojovnika.
> Takoðer smo se bili dogovorili da sa Kosova i Metohije
> ne ode vise od polovine srpske vojske i policije. Bilo
> je dogovoreno da u drugim sektorima natovci budu samo
> u stabovima. Pod nasim pritiskom, sa tim predlozima su
> se slozili amerièki generali. No, zbog naseg glavnog
> pregovaraèa Èernomirdina sve se preko noæi promenilo.
> On se saglasio da se prihvati amerièki plan.
> Razoèaran, zbog toga sam napustio pregovore u Kelnu.
> Isto je uradio i general Zavarzin i odmah smo o tome
> informisali nase Ministarstvo odbrane. O tome sta se
> dogodilo odmah smo saopstili i tadasnjem
> jugoslovenskom ambasadoru u Moskvi Borislavu
> Miloseviæu. Kasnije sam pokusao sa generalom Ojdaniæem
> da ispravim situaciju koliko se to moglo. Meðutim,
> Èernomirdin je bio jako demoralisao politièko
> rukovodstvo Jugoslavije koje je prihvatilo ultimatum
> Zapada.
>
> "SKOK" IZ BOSNE
> Novosti: Vase ime se vezuje i za "skok" vasih vojnika
> iz Bosne na Kosovo. Pod kojim je uslovima Jeljcin
> pristao na takav vojno-politièki potez?
> Ivasov: Jeljcin se saglasio sa "skokom", ako NATO bez
> nase saglasnosti preðe granice Jugoslavije. To je nama
> davalo pravo da nas desantni bataljon istovremeno uðe
> na Kosovo. Detalje o tome kako je bila planirana ta
> akcija Jeljcin nije znao.
> Nas su Amerikanci lagali u lice. Kljuène noæi smo
> sedeli u Ministarstvu odbrane Rusije do 3 sata ujutro.
> Nas ministar spoljnih poslova Igor Ivanov je tada kod
> nas doveo Strouba Talbota i amerièku delegaciju. Nasi
> obavestajci su u to vreme javljali da se trupe NATO-a
> kreæu i da su specijalci presli
> jugoslovensko-makedonsku granicu. Talbot nam je tvrdio
> kako æe oni tek kroz jedan dan krenuti. Dakako, èim su
> njihovi specijalci presli granicu, nasi vojnici su
> usli u Kosovo.
> Novosti: Nije nikakva tajna da ste prevremeno morali u
> penziju. Koliko su na to uticale vase svaðe sa
> Èernomirdinom, a koliko to sto su vas u NATO smatrali
> glavnim "ruskim jastrebom". Koliko ste mogli jos
> raditi?
> Ivasov: Imao sam 57 godina kad sam penzionisan. Mogao
> sam raditi jos sedam godina. Na moje prevremeno
> penzionisanje uticala je i svaða sa Èernomirdinom.
> Mene je podrzavao marsal Igor Sergejev, ali kad je on
> otisao oni koji su verovali da æe lakse komunicirati
> sa Briselom uèinili su sve da odem u penziju. Ko je
> koliko bio u pravu veæ sada je jasno.
> Novosti: Posle golgote Srba i drugog nealbanskog
> stanovnistva koje je proterano sa Kosova u Briselu se
> ne uzbuðuju. Kako vi procenjujete - postoji li uopste
> sansa da se jednog dana Srbi vrate na svoja vekovna
> ognjista?
> Ivaskov: Hoæe li se Srbi i Crnogorci vratiti na Kosovo
> i Metohiju zavisi od mnogo faktora. Na neke Srbi malo
> mogu da utièu. Meðutim, sanse æe biti veæe ako Srbi
> prestanu da se meðusobno svaðaju i dele.
>
> ZASTO NISU DALI S-300?
> Generala Ivasova pitali smo: jesu li jugoslovenski
> generali trazili da im Rusija proda èuvene
> protivvazdusne sisteme S-300?
> U vreme dok Jugoslavija nije bila pod blokadom i dok
> je mogla da kupuje oruzje, jugoslovenski generali su
> hteli da kupe sisteme S-300. Mi smo predlagali nasem
> rukovodstvu da se udovolji tim zeljama. Sugerisali smo
> nasem rukovodstvu da se prodaju ti odbrambeni sistemi
> kako bi Jugoslavija na vreme mogla da organizuje
> efikasnu odbranu. Meðutim, u to vreme Jugoslavija nije
> imala novca da kupi te sisteme. Mi generali nismo
> mogli da utièemo na nase rukovodstvo da se oni
> Jugoslaviji prodaju na kredit. O kreditima i inaèe
> novcu odluèivali su politièari a ne generali. Jasno je
> da bi situacija bila sasvim drugaèija da je
> jugoslovenska armija imala dobro stiæeni vazdusni
> prostor, kaze general Ivasov.
>
> SLOBODAN JE PITAO...
> Kad je Miloseviæ ostao sa delegacijom Rusije on je
> koliko se zna, pitao Èernomirdina: sta æe biti ako
> potpisemo?
> - Èernomirdin je poèeo da laze. Rekao je: Slobodane,
> sta je tebi potrebno? Teritorijalno, Jugoslavija je
> saèuvana, Kosovo æe biti vraæeno, ti ostajes
> predsednik... Tada je Miloseviæ pitao: kada æe se
> Kosovo vratiti u sastav Srbije? Èernomirdin je
> odgovorio - ne sutra, ali za tri meseca! Kad je
> Miloseviæ pitao mene za misljenje, ja sam mu kazao:
> kad potpisete taj akt, vise nièega neæe biti.
> Jugoslavija æe biti razrusena, Kosovo se nikada neæe
> celo vratiti ne samo Srbiji veæ ni Jugoslaviji. Armija
> æe polako biti demilitarizovana... Mene je tada
> Èernomirdin nazvao jastrebom. Ko je bio u pravu, vreme
> je veæ pokazalo. Ja volim vas narod i sve mi ovo tesko
> pada, kaze general Ivasov.
>
> O ROBERTSONU
> U intervjuu moskovskoj "Nezavisimoj gazeti" DZordz
> Robertson je Leonida Ivasova nekoliko puta nazvao
> "glavnim jastrebom". No, ni Ivasov nije njemu ostao
> duzan. Vrlo brzo je odgovorio: "Ne skrivam da sam
> ruski patriot. Ako sam ja ruski jastreb, onda je
> Robertson NATO-ov Gebels".
> - Èak dva meseca pre nego sto sam sluzbeno bio
> informisan da sam smenjen sa duznosti naèelnika Glavne
> uprave za meðunarodnu vojnu saradnju Ministarstva
> odbrane Rusije - Robertson je to znao. On se "toplo"
> oprostio sa mnom i èak mi je poklonio suvenir. Zar to
> mnogo ne govori o ljudima u Moskvi - postavlja pitanje
> Ivasov.
>
>
>

No comments: